5 ICT-Beveiligingsprincipes voor Hybride Werkmodellen

Het concept van hybride werken heeft een stevige voet aan de grond gekregen. Met recente onderzoeken die verwijzen dat maar liefst 68% van de mondiale bedrijven nu een vorm van flexibel werken aanbieden, lijkt deze trend zich niet meer zo snel terug te draaien. Van kantoor naar thuiswerken, of zelfs op je favoriete vakantiebestemming (!), deze verschuiving brengt echter wel nieuwe cyberveiligheidsuitdagingen met zich mee. De grenzen tussen werk en privé vervagen en dit is ook waar de blootstelling aan cyberdreigingen toeneemt. Dus, organisaties moeten proactief aan de slag gaan met effectieve ICT-beveiligingsmaatregelen om zowel bedrijfsdata als persoonlijke informatie te beschermen. Dit is hoe:

1. Multi-Factor Authenticatie (MFA)

Eén van de meest fundamentele verdedigingsmechanismen in het hybride werkmodel. Multi-Factor Authenticatie zorgt voor een extra laag aan beveiliging door gebruikers te verplichten meerdere bewijzen van hun identiteit te leveren voordat toegang kan worden verleend aan het respectievelijke platform.

 Dit kan een wachtwoord zijn, die vervolgens gevolgd wordt door een code verzonden naar een mobiel apparaat of een vingerafdruk. MFA is voor veel individuen en organisaties een vanzelfsprekendheid geworden om de kans op ongeautoriseerde toegang tot kritieke systemen en gevoelige gegevens aanzienlijk te verkleinen, zelfs als een wachtwoord gecompromitteerd is.

2. Regelmatige beveiligingsaudits

Naast de inzet van MFA, is het net zo belangrijk dat bedrijven met goede regelmaat in staat zijn hun beveiligingsprotocollen te herzien. Dit kan door middel van audits. Beveiligingsaudits van https://www.bkitsolutions.nl/ verzekerd een betrouwbare en goed-werkende ICT-omgeving, onder meer door eventuele beveiligingslekken te identificeren en dichten.

Bovendien zorgt een audit ook voor voortdurende compliance met de nieuwste beveiligingsnormen. Door proactief zwakheden in de ICT security aan te pakken, wapenen bedrijven zich tegen de steeds veranderende cyberdreigingen.

3. Gegevensencryptie

Een ander cruciaal principe is de encryptie van gegevens. Onmisbaar voor hybride werkmodellen, want terwijl werknemers vanuit verschillende locaties – en dus diverse netwerken – toegang hebben tot bedrijfsgegevens, is het extra belangrijk dat overgedragen informatie adequaat wordt versleuteld.

Dankzij encryptie worden gegevens beschermd tegen onderschepping tijdens de overdracht en het zorgt ervoor dat, zelfs als gegevens toch onverhoopt onderschept worden, deze onleesbaar en onbruikbaar zijn voor onbevoegden.

4. Bewustwording en training van medewerkers

De menselijke factor mag niet onderschat worden als rol in de beveiliging van informatie. Dit betekent dat organisaties een voortdurend bewustzijn moeten kweken rondom potentiële cyberdreigingen.

Hierbij kan worden gedacht worden aan regelmatige bijscholing, trainingen en workshops, bijvoorbeeld over hoe ze phishing-aanvallen kunnen herkennen, veilige wachtwoordpraktijken kunnen toepassen en hoe ze moeten reageren in het geval van een vermoedelijke beveiligingsinbreuk.

5. Veilige toegang op afstand

Voor veilige toegang op afstand moet er een veilige en versleutelde verbinding tussen verschillende netwerken worden gegarandeerd. Dit kan met behulp van VPN’s, die bedrijfscommunicatie en data-uitwisseling beschermen tegen onderschepping door derden.